Specijalna ponuda | Direktan let iz Sarajeva sa kompanijom FlyBosnia | Nova godina u Rimu - BEE | Business Ways

Specijalna ponuda | Direktan let iz Sarajeva sa kompanijom FlyBosnia | Nova godina u Rimu

SPECIJALNA PONUDA | DIREKTAN LET IZ SARAJEVA SA KOMPANIJOM FLYBOSNIA | NOVA GODINA U RIMU

30.12. – 02.01.2020./ 4 DANA / 3 NOĆENJA

1.DAN – 30.12.2019. (PONEDJELJAK) – SARAJEVO – RIM
Okupljanje na međunarodnom aerodromu Sarajevo 2 sata prije leta za Rim. Prijava na let 6W107 u 08:00h. Direktan let na relaciji Sarajevo – Rim, slijetanje u Rim u 09:15h, transfer do hotela. Zajednički odlazak u grad i prvi dio fakultativnog razgledanja Rima u pratnji vodiča: Colloseum, Forum Romanum, via Fori Imperiali, brdo Kapitol, piazza Venezia. Slobodno vrijeme. Povratak u hotel. Noćenje.

2. DAN – 31.12.2019. (UTORAK) – RIM – VATIKAN
Doručak. Nakon doručka ne propustite mogućnost fakultativne posjete Vatikanskim muzejima sa neprocjenjivo vrijednom zbirkom antičkih skulptura, Pinakotekom, papskim odajama i neponovljivim Rafaelovim sobama. Pred sam kraj obilaska tiho i sa divljenjem zakoračite u Sikstinsku kapelu nakon koje vaše shvatanje umjetnosti više nikada neće biti isto. Slijedi doživljaj unutrašnjosti najveće hrišćanske crkve na svijetu Bazilike Svetog Petra kao i istoimenog prostranog trga sa kolonadom stubova i kreacijama baroknog umjetnika Berninija. Prošetajte do najpoznatije papske tvrđave, Kastel San Anđela gdje vijugavi Tibar i brojni mostovi kreiraju jedinstven doživljaj grada. Za kraj ne propustite najočuvaniji rimski hram Panteon kao i boemska atmosfera Trga Navona sa fontanom Četiri Rijeke. Popodnevni dio predviđen je za individualne aktivnosti, a veče za pripremu i veličanstven doček Nove godine na rimskim trgovima i ulicama gdje se kreira nevjerovatna atmosfera do kasno u noć. Noćenje.

3.DAN – 01.01.2020. (SRIJEDA) – RIM – TIVOLI
Doručak. U jutarnjim satim polazak na fakultativni obilazak Tivolija, malog mjesta pored Rima, i obilazak Hadrijanove vile. Povratak u hotel. Drugi dio razgledanja Rima fakultativno u pratnji vodiča: dvorac Anđela, most Anđela, piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi, piazza Spagna, španske stepenice. Slobodno vrijeme. Noćenje.

4. DAN – 02.01.2020. (ČETVRTAK) – RIM – SARAJEVO
Doručak. Mogućnost fakultativnog izleta putevima imperatora i gladijatora sa ulaskom i obilaskom Colloseuma i Rimskih foruma.…Transfer do aerodroma. Direktan let na relaciji Rim – Sarajevo, let broj 6W108 u 19:35h, dolazak u Sarajevo u 20:50 Kraj programa

CIJENA ARANŽMANA:
FIRST MINUTE DO 11.11. – 849,00 KM
REGULARNA CIJENA OD 12.11. – 949,00 KM

Cijena uključuje:

• Avio prijevoz na relaciji Sarajevo – Rim – Sarajevo
• Aerodromske taxe
• Transfer aerodrom – hotel – aerodrom u Rimu
• Smještaj u hotelu 4* na bazi 3 noćenja sa doručkom u 1/2, 1/3 sobama
• Kompletna organizacija putovanja u pratnji vodica tokom cijelog putovanja

Cijena ne uključuje:

• Putničko zdravstveno osiguranje 8,00KM
• Boravišna taksa: 4* – 6€ po osobi po danu i plaća se na recepciji hotela
• Fakultativni izleti
• Doplata za 1/1 sobu 180,00KM

FAKULTATIVNI IZLETI:
1. Razgled Rima u pratnji vodiča
2. Vatikanski muzeji
3. Tivoli
4. Koloseum i rimski forumi

Napomena:
• Svaki putnik mora imati uplaćeno putničko zdravstveno osiguranje (vlastito ili uplaćeno putem agencije)
• Za sve aranžmane važe Opšti uslovi putovanja BEE D.OO. od 01.04.2008. a koji su usklađeni sa UTABIH standardima.


VAŽNO – OBAVEZNO PROČITATI  |
IZVOD IZ OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA (AVIO ARANŽMANI):

ČLAN 4.

Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumjeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno, destinaciji. Vrijeme–sat polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vrijeme polijetanja aviona i dr., na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza, putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumjevaju boravak   u  hotelu   ili  mjestu   opredjeljenja –  već  samo   označavaju kalendarski  dan   početka   i  završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju, zbog  večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta,  ulaska   u sobu  u  kasnim   večernjim  časovima,  napuštanja  hotela  u ranim jutarnjim časovima, i slično.

Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 sata ranije, u odnosu na prvo objavljeno vreme polijetanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena polijetanja aviona, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje-slijetanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satim, i ako je npr. obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”, van ili u smještajnom objektu, smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen.
Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora, predviđene programom putovanja, ne podrazumjeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku, po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom,  smještajem, zakonskim i drugim propisima, i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova,  i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju, snosi putnik u cjelosti.
Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika…”

Your Details

Let us know how to get back to you.


How can we help?

Feel free to ask a question or simply leave a comment.